Centre of Expertise Urban Vitality

Intensieve Complexe Zorg

Binnen het thema ‘Intensieve Complexe Zorg’ kijken onderzoekers naar 2 vormen: de complexiteit van zorg en de complexiteit van (big) data.

Complexiteit zorg

Bij Intensieve Complexe Zorg denken we al snel aan IC-patiënten of patiënten die herstellen van een ernstig ongeluk. Toch gaat complexe zorg verder dan de ernst van een (lichamelijke) ziekte bij een patiënt. Denk aan factoren als sociale kwetsbaarheid, een psychische aandoening, ineffectieve coping, de afwezigheid van een steunsysteem, een lage sociaaleconomische status of slechte toegang tot de gezondheidszorg.

Om bovenstaande problemen aan te pakken werken onderzoekers nauw samen met het Hartcentrum van het Amsterdam UMC. Hun doel: het verbeteren van preventie en gepersonaliseerde zorg voor hartpatiënten. Motiverende gespreksvoering speelt bij hartpatiënten bijvoorbeeld een belangrijke rol in het vergroten van hun motivatie voor een gezondere leefstijl.

Ook werken onderzoekers samen met het UvA Center for Urban Mental Health om de toegankelijkheid van interventies te verhogen voor psychiatrische patiënten met een lage sociaaleconomische status en lichamelijke problemen. Daarmee verkleinen zij de gezondheidsverschillen en verbeteren zij de kwaliteit van zorgverlening aan mensen met chronische aandoeningen.

Complexiteit big data

Naast de complexiteit van de zorg richten onderzoekers zich op de complexiteit van de grote hoeveelheid (medische) data die zij tot hun beschikking hebben. De hoeveelheid data die zorgprofessionals bijvoorbeeld op een intensive care afdeling verzamelen is gigantisch. Toch slagen onderzoekers er onvoldoende in om uit deze ‘Big Data brij’ waardevolle patronen te ontrafelen. Hoe gebruik je deze data om de zorg te verbeteren? Deze vraag staat centraal binnen dit thema.

Onderzoekers inventariseren hoe zij samen met collega’s die werken binnen de andere 4 thema’s van het CoE UV, artificial intelligence (AI) en big data kunnen inzetten. Zij zien veel kansen om hiermee aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

Lectoraten thema Intensieve Complexe Zorg

Themaleider Intensieve Complexe Zorg

Themacoördinator Intensieve Complexe Zorg

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 juli 2023