Centre of Expertise Urban Vitality

Gezond Opgroeien

Het thema Gezond Opgroeien richt zich op het tegengaan van kansenongelijkheid door gezondheidsverschillen bij opgroeiende kinderen. Professionals op kinderdagverblijven/voorscholen, basis- en middelbare scholen, BSO’s, wijken en sportclubs spelen hierbij een grote maatschappelijke rol. Daarom is het belangrijk dat hun handelen goed aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. En dat deze professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om kinderen te helpen gezond op te groeien.

Ook het perspectief van kinderen is essentieel: kinderen die het plezier van bewegen ervaren, bewegen vaker. Hoe langer kinderen een gezonde leefstijl volhouden, hoe groter de kans dat zij dit als volwassenen voortzetten.

Binnen het thema Gezond Opgroeien werken lectoren, docent-onderzoekers en partners vanuit UMC Amsterdam en de Gemeente Amsterdam samen. Het doel: vanuit verschillende disciplines de persoonlijke- en omgevingsfactoren in kaart brengen die bijdragen aan een optimale motorische ontwikkeling van kinderen.

In 2023 werkt de werkgroep Gezond Opgroeien verder aan het verbinden van de ontwikkelde Causal Loop Diagram (CLD) met de situatie in Amsterdam. Daarbij kijkt de werkgroep naar de volgende aspecten:

  • Wordt er binnen Amsterdam ingezet op factoren waarvan de literatuur uitwijst dat deze een positieve invloed hebben op de motorische ontwikkeling van kinderen?
  • Welke partijen in Amsterdam passen deze succesfactoren toe in de praktijk en in hoeverre hebben zij deze factoren opgenomen in hun beleid?
  • Welke verschillen in motorische ontwikkeling bestaan er tussen bepaalde doelgroepen in Amsterdam? Denk aan kinderen uit wijken met een lage sociaaleconomische positie en kinderen met chronische aandoeningen.

Hierdoor wordt het mogelijk om te inventariseren welke partijen in de praktijk en in het beleid nodig zijn voor het beïnvloeden van een gezonde motorische ontwikkeling van kinderen in Amsterdam.

Thema Gezond Opgroeien bestaat uit:

Themaleider Gezond Opgroeien

Gepubliceerd door  Urban Vitality 11 januari 2024