Centre of Expertise Urban Vitality

Mensen In Beweging

De focus van het thema Mensen in Beweging ligt op drie vlakken: voeding, beweging en creatieve technologie. Onderzoekers zetten in op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van effectieve, duurzame en betaalbare beweeg- en voedingsinterventies voor gedragsverandering bij kwetsbare groepen.

Op het gebied van creatieve technologie werken onderzoekers intensief samen met collega-onderzoekers van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Hun doel: het ondersteunen van kwetsbare mensen bij het ontwikkelen van gezond beweeg- en voedingsgedrag. Hiermee dragen onderzoekers bij aan het (behoud van) vitaliteit, dagelijks functioneren, participatie, zelfredzaamheid en het verminderen van ziektelast bij kwetsbare doelgroepen.

Onderzoekers passen state-of-the-art kennis toe op het gebied van complexe interacties tussen beweging, voeding en technologie. Ze richten zich op kwetsbare groepen met een leefstijl die hun dagelijks functioneren onvoldoende ondersteunt. Denk aan kinderen met overgewicht, mensen met een chronische aandoening of ouderen die herstellen van een ziekte.

Binnen dit thema focussen onderzoekers zich daarnaast op het borgen, ontwikkelen, evalueren en uitdragen van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek. Kernbegrippen: robuustheid, transparantie, repliceerbaarheid, maar ook privacy, databeheer en onderzoeksintegriteit. Oftewel: open science.

Lectoraten thema Mensen in Beweging

Themaleider Mensen In Beweging

THEMACOÖRDINATOR MENSEN IN BEWEGING

Gepubliceerd door  Urban Vitality 20 juli 2023