Centre of Expertise Urban Vitality

Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen

In Amsterdam kampt een derde van de mensen steeds vaker met meerdere aandoeningen waaronder chronische gewrichtsaandoeningen. Met het lectoraat Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen onderzoekt Martin van der Esch de relatie tussen chronische gewrichtsaandoeningen en afname in dagelijks functioneren.

Mensen met chronische gewrichtsaandoeningen zoals polyartritis (o.a. reumatoïde artritis en jicht) en artrose (osteoartritis) hebben vaak last van meerdere aandoeningen en een afname in hun dagelijks functioneren. De combinatie van te hoog cholesterolgehalte, psychosociale problemen, roken, alcohol, ongezond eten én weinig bewegen vormt een belangrijke risicofactor voor afname in functioneren.

Bijna een derde van de Amsterdammers heeft twee of meer chronische aandoeningen. Het gaat met name om ouderen, laagopgeleiden en vrouwen met een niet-westerse herkomst. Ook is bekend dat een kwart van de Amsterdammers te weinig beweegt.

Het lectoraat probeert zo te achterhalen hoe leefstijlfactoren kunnen worden veranderd om beter te leven met chronische gewrichtsaandoeningen.

Het lectoraat van Martin van der Esch richt zich op het voorkomen en het verminderen van klachten ten gevolge van chronische gewrichtsaandoeningen. Voldoende lichaamsbeweging en optimale voeding verhogen niet alleen de fitheid, maar dragen ook bij aan het verbeteren in functioneren. Hij doet dat samen met een interprofessioneel team van studenten en onderzoekers van de HvA, Amsterdam UMC en Reade.

Het lectoraat wil de kennis en vaardigheden verbeteren van beroepsbeoefenaren en docenten van de Faculteit Gezondheid. Daarmee kunnen zij mensen met chronische gewrichtsaandoeningen helpen om hun zelfstandigheid in het dagelijks functioneren te behouden en te verbeteren.

Om dit doel te bereiken, richt het lectoraat zich op de volgende vragen:

  • Welke belemmerende factoren beïnvloeden het dagelijks functioneren van patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen?
  • Hoe kunnen beïnvloedbare en belemmerende factoren voor het dagelijks functioneren door (interdisciplinaire) interventies verminderd worden?
  • Welke onderliggende mechanismen moeten verder bestudeerd worden?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van mensen met een chronische gewrichtsaandoening om een optimaal resultaat te behalen in het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en participatie?
  • Welke factoren zijn voorspellend voor een optimaal effect op het zelfstandig dagelijks functioneren na een gewrichtvervangende operatie?
  • Welke rol hebben digitale technologie, zelfmanagement en “shared decision making” in het optimaliseren van de zorg om thuis zelfstandig te functioneren?

Bewoners van Amsterdam met een chronische gewrichtsaandoening zoals knie- en heupartrose en polyartritis vormen de doelgroep. Ook Amsterdammers die een gewrichtvervangende operatie zullen of hebben ondergaan, maken deel uit van de doelgroep.

Het lectoraat is ondergebracht bij de faculteit Gezondheid van de HvA. Het maakt deel uit van het Urban Vitality programma waar de grootstedelijke problematiek van de grote stad centraal staat. Het lectoraat sluit hier naadloos op aan en kenmerkend is bovendien de interdisciplinaire benadering van de gezondheidsthema’s.

Het lectoraat werkt nauw samen met:

  • andere lectoraten binnen de HvA;
  • Reade, het centrum voor revalidatie en reumatologie;
  • Amsterdam UMC (de afdelingen revalidatie en reumatologie);
  • universitaire leerstoelen en buitenlandse onderzoekcentra, waaronder die van universiteiten in Melbourne en Sydney.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 5 december 2022