Co-creatie van curricula

ervaringen van docenten, onderzoekers en studenten

Samenvatting (abstract)

Het ontwikkelen van geïntegreerde curricula waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samenkomen, vraagt om het bijeenbrengen van expertise op elk van deze vlakken. Binnen het Comenius Leadership Project To Create Tomorrow Together ontwerpen teams van docenten, onderzoekers en studenten in co-creatie geïntegreerde curricula. Deze posterpresentatie richt zich op de ervaringen van elk van de drie groepen deelnemers met de samenwerking in het co-creatieproces. De resultaten volgen uit een kwalitatieve analyse van semi-gestructureerde interviews met vier teams (N=23). De overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van deze groepen belichten obstakels én kansen in dit type samenwerking. Deze kennis kan handvatten bieden voor het effectief opzetten en ondersteunen van co-creatieprocessen. Implicaties voor het faciliteren van dit type samenwerking worden besproken.

Referentie van Ooijen-van der Linden, L., Stikkelman, R., Timmermans, J., & Griffioen, D. M. E. (2021). Co-creatie van curricula: ervaringen van docenten, onderzoekers en studenten. Abstract from Onderws Research Dagen 2021, Utrecht, Netherlands.
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Rosa Stikkelman
Jolieke Timmermans

Publicaties:

Research database