Hogeschool van Amsterdam

dhr.  B. Visser (Bart) PhD

Lector en opleidingsmanager Oefentherapie (PhD)

Ik ben Bart Visser en ik geef als Lector leiding aan het lectoraat Oefentherapie. Ik combineer deze functie met die van opleidingsmanager van de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck. Ik ben opgeleid als bewegingswetenschapper aan de faculteit der bewegingswetenschappen van de VU in Amsterdam. Na mijn afstuderen (1989) heb ik ruim 20 jaar aan deze faculteit gewerkt. In 2004 ben ik gepromoveerd met het proefschrift: Upper extremity load in low-intensity tasks.

Het aandachtsgebied bij bewegingswetenschappen was zowel in onderwijs als onderzoek steeds arbeid en gezondheid en dan in het bijzonder de rol van bewegen hierbij. Sinds 1990 is het grootste deel van mijn onderzoek in opdracht van derden. Er wordt altijd getracht om op het grensvlak van wetenschap en praktijk te werken. Dit blijkt ook uit de wetenschappelijke publicaties die zijn voorgekomen uit dit toegepaste praktijkonderzoek. Het doen van toegepast onderzoek past goed bij mij maar ook goed bij de onderzoeksdoelstellingen van de lectoraten aan de hogescholen.

Inhoudelijk staat bewegen voorop in het onderzoek van het lectoraat oefentherapie. De context hiervan is naast arbeid en gezondheid ook de (thuis)revalidatie en de mobiliteit van ouderen.

Het oefentherapeutische perspectief met aandacht voor motorisch leren en (bewegings)gedrag maken steeds deel uit van het onderzoek.

Publicaties op Researchgate
Publicties op PubMed

--

Artikel: 'It's up to you' -  Gezond gedrag is eigen verantwoordelijkheid

Lectorale Rede Bart Visser: Dagelijks bewegen, it's up to you!