Hogeschool van Amsterdam

Disclaimer

De Hogeschool van Amsterdam besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.

De Hogeschool van Amsterdam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies en cookiewetgeving

Zie voor een toelichting op het cookiebeleid van de HvA Cookies en cookiewetgeving.

Gebruik van beeld

Op de HvA-locaties worden regelmatig foto’s of video’s gemaakt voor de HvA-website of ander HvA-informatiemateriaal. Mocht een persoon duidelijk in beeld zijn en daar achteraf bezwaar tegen hebben, dan wordt het beeld altijd verwijderd.

Hogeschool van Amsterdam

Wij behouden ons het recht voor deze informatie aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 juni 2017