Freek Morren

Testimonial

Freek Morren, winnaar van de verkiezing HvA-docent van het jaar 2017 bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding

Eerst in de klas en nu voor de klas, de HvA loopt als een rode draad door het leven van Freek Morren. Als student volgde hij er de opleiding Voeding en Diëtetiek, nu geeft hij les in de vakken Food sciences, Food cultures en Voeding & ethiek.

“Toen mij de kans werd geboden om mijn dienstverband bij de HvA uit te breiden, heb ik die met beide handen aangegrepen.”

Freek Morren, docent Food sciences, Food cultures en Voeding & ethiek - Hogeschool van Amsterdam

De HvA-draad is een korte tijd onderbroken door een zijstap naar het bedrijfsleven. In 2013 combineerde hij die met zijn HvA-aanstelling, maar al snel kwam hij erachter dat het onderwijs de plek voor hem was. “Toen mij de kans werd geboden om mijn dienstverband bij de HvA uit te breiden, heb ik dat met beide handen aangegrepen.”

Waarom koos je voor het onderwijs?

“Het is echt prachtig om elke dag met studenten te werken en te zien hoe ze zich persoonlijk en in het vakgebied van voeding ontwikkelen. Daarnaast dwingt het onderwijs je voortdurend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en die vooral op voedselgebied elkaar ontzettend snel opvolgen. Daar komen dan nog alle ontwikkelingen in het onderwijs bij; die combinatie maakt een prachtige baan!”

Heb je je master en onderwijsbevoegdheid?

Toen de definitieve stap naar het onderwijs was gemaakt, kreeg Freek de gelegenheid om zijn master en zijn didactische bevoegdheid te behalen. De training didactiek noemt hij ‘waardevol’: “Los van de theorieën over de relatie tussen toetsing, lessen en leerdoelen, is het vooral ontzettend leuk en nuttig om met collega’s van verschillende opleidingen te praten over het onderwijs. Wat werkt wel en wat juist niet? Hoe ga jij daar mee om? Welke methodieken pas je toe? Die training geeft je de tijd om er goed over te praten en te analyseren.” “Ik kreeg toen ook het inzicht dat je je sheets of plannen soms aan de kant moet zetten als je merkt dat de groep behoefte heeft aan iets anders; een uitleg over de stof van een week eerder bijvoorbeeld of eerst frustratie kwijt over een tentamen. Dan schuif ik wat in de planning, als je het doel maar niet uit het oog verliest. Het is wel prettig als je met iets nieuws begint, het grootste deel van de groep daar ook echt aan toe is.“

Wat vinden studenten zo leuk aan jou?

Dat hij gekozen is tot docent van het jaar van de faculteit Bewegen Sport en Voeding (FBSV) komt naar zijn zeggen door zijn persoonlijke aanpak en zijn inzet voor een prettige sfeer in de klas:

“Ik probeer altijd snel namen te herkennen en me voor de studenten persoonlijk te interesseren, om ze niet alleen maar te zien als iemand die je vak moet halen. Als je een wederzijdse band creëert, durft iedereen zich eerder te uiten en kritische vragen te stellen.”

Jaarlijks organiseren ASVA Studentenunie en de centrale medezeggenschapsraad de Docent van het Jaar-verkiezing. Deze verkiezing brengt goed docentschap onder de aandacht en zet alle favoriete docenten in het zonnetje. Studenten stemmen op hun favoriete leraar waarna een jury de colleges van deze faculteitswinnaars volgt en daarna besluit wie gekroond wordt tot dé HvA-Docent van het Jaar.

Met dank aan het interview van Lennart Bolwijn van Folia