Roeland van Geuns

Testimonial

Dr. Roeland van Geuns (1954) was begin jaren 80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord.

Het is een trend die je overal ziet in de westerse wereld. Werkende armen lopen een groot risico om in de schulden te komen, dat kan bij de kleinste tegenslag al gebeuren

Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies -

Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.

Lees meer bij bij het Lectoraat armoede interventies