Jeroen Kluck

Testimonial

Jeroen Kluck is sinds 2008 lector Water in en om de stad. Hij heeft Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft gestudeerd. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins.

Gemeenten staan voor de uitdaging steden hittebestendig te maken, maar weten vaak niet hoe dit eruit ziet en wat goed werkt

Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad -

Jeroen heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens beter in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.

Lees meer bij bij het Lectoraat Water in en om de stad