Frank Suurenbroek

Testimonial

Dr. Frank Suurenbroek (1974) is lector Bouwtransformatie aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat verricht praktijkgericht onderzoek naar hedendaagse ruimtelijke projecten en hoe die vormgeven en actief bijdragen aan leefbare en toekomstbestendige steden. De onderzoeksprojecten zijn gebundeld rondom: koppeling fysiek-sociaal in de stedelijke vernieuwing; veerkrachtige publieke ruimte; en stedelijke verdichting.

We moeten meer vanuit het perspectief van mensen in hoogbouw gaan handelen

Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie -

Frank is verbonden aan twee Centers of Expertise: Urban Technology en Urban Governance & Social Innovation. Hij maakte onder andere deel uit van het Excectutive Committee van de Media Architectuur Biënnale in Amsterdam en van de oprichtingsraad van het nieuwe Amsterdams Instituut kansengelijkheid.

Frank behaalde zijn Masters aan de VU Amsterdam en Universiteit van Amsterdam en schreef zijn proefschrift over incrementele stedelijke transformatie. Alvorens Frank in 2014 benoemd werd tot lector, werkte hij 9 jaar in de praktijk van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling als senior-adviseur bij de Architekten Cie. en Inbo Amsterdam aan complexe transformatieprojecten.