Veranderingen vragen inzicht in het mechanisme

Conferentie

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan. Zij willen hierin research informed te werk gaan: gebruik maken van relevante kennis uit eerder wetenschappelijk onderzoek, recent praktijkonderzoek van de afgelopen maanden, en ervaringen van anderen.<br/><br/>Tijdens het symposium presenteren experts hun visie op de toekomst van het hoger onderwijs. Zij doen dit op basis van ervaringsverhalen uit de praktijk én kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Zo brengen we deze twee elementen samen waarmee docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers verder kunnen, ook na de pandemie.

Referentie Griffioen, D. M. E. (2021). Veranderingen vragen inzicht in het mechanisme. In Nieuwe richtingen na de pandemie? Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/veranderen-van-onderwijsorganisaties
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 15 januari 2021