Hogeschool van Amsterdam

Psychiatrie en somatiek op één kussen...

Het lectoraat ‘Integratie Psychiatrische en Somatische Zorg’ is onderdeel van het kenniscentrum ACHIEVE van de faculteit Gezondheid.

Er zijn steeds meer patiënten met meerdere aandoeningen, vaak ook een combinatie van psychische en lichamelijke ziekten. Dat levert complexe zorgvragen op. De verbinding tussen de lichamelijke en psychische zorg is niet vanzelfsprekend. Er is weinig bekend over de juiste en meest effectieve aanpak van dergelijke complexe zorgvragen. Daarnaast is ook nog veel onbekend over de beste volgorde van behandelen bij een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. ACHIEVE, het kenniscentrum van de faculteit Gezondheid, heeft ‘Complex Care’ als focus. De complexiteit van de zorg voor patiënten met een combinatie van psychische en somatische aandoeningen sluit hier naadloos bij aan.

Op dinsdag 11 oktober 2016 sprak mw. dr. Corine Latour, lector Integratie Psychiatrische en Somatische Zorg aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uit in het Kohnstammhuis te Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)


Publicaties: