Haastige spoed is zelden goed

het belang van samenwerken bij acute zorgvragen van ouderen

Het lectoraat Transmurale Ouderenzorg is onderdeel van het kenniscentrum ACHIEVE van de faculteit Gezondheid. ACHIEVE heeft ‘Complex Care’ als focus. De complexiteit van de acute zorg voor oudere patiënten, waarin samenwerking en coördinatie van essentieel belang zijn, sluit hier naadloos op aan.

Jaarlijks wordt één op de drie 80-plussers in het ziekenhuis opgenomen, de helft daarvan komt acuut in het ziekenhuis. Een acute opname kan leiden tot verlies van zelfredzaamheiden veel ouderen worden snel erna weer opgenomen. De uitdaging is om deze acute zorgvragen te voorkomen, of ouderen goed te begeleiden tijdens en na ziekenhuisopname. Dit vraagt goede samenwerking tussen de eerste lijn, het verpleeghuis, gemeente, het ziekenhuis en financiers; maar ook interprofessionele samenwerking; samenwerking tussen zorgprofessionals, de oudere en mantelzorger; en tussen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.

Op dinsdag 11 oktober 2016 sprak mw. dr. Bianca Buurman, lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam, haar lectorale rede uit in het Kohnstammhuis te Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Dr. Bianca Buurman

Publicaties: