Hogeschool van Amsterdam

Op weg naar innovatiekracht

Lectorale rede van ir. Inge Oskam

11 maart 2009