Hogeschool van Amsterdam

Naar een grenzeloze logistiek – Amsterdam, logistiek knooppunt in beweging

Lectorale rede van dr. D.A. van Damme

27 januari 2005