Hogeschool van Amsterdam

Thee en Thema

9 studenten van de minor Diversiteit in de Stad en Academie van de Stad

Project

Studenten van Academie van de Stad organiseren themabijeenkomsten voor multiculturele vrouwengroepen in Amsterdam-West. Thee en Thema vindt ieder studiesemester plaats.

Met Thee en Thema bespreken studenten met multiculturele vrouwengroepen maatschappelijke thema's zoals opvoeding, emancipatie, de Nederlandse cultuur en politiek. Tegelijkertijd wordt er geoefend met de Nederlandse taal. Tijdens de eerste bijeenkomst bepaalt men gezamenlijk de thema's die vervolgens per bijeenkomst behandeld zullen worden. De studenten geven de lessen en bereiden ze voor.

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad zijn komend studiesemester verbonden aan drie netwerken in Amsterdam-West. In de Kolenkitbuurt komt wekelijks een multiculturele groep vrouwen samen voor conversatielessen. De studenten geven daar komende tijd een extra invulling aan met Thee en Thema. Het andere netwerk komt iedere week samen in de Westerparkbuurt voor contact en kennisuitwisseling. De derde groep krijgt elke week taalles in Bos en Lommer. De studenten gaan ze hier niet alleen in ondersteunen, maar brengen met Thee en Thema een maatschappelijke toevoeging aan die bijeenkomsten. De studenten komen in aanraking met een nieuwe doelgroep, kunnen iets bijdragen aan de samenleving en passen de theorie toe in de praktijk.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 november 2014

Project Info

Startdatum 01 sep 2014

Contact

Locatie

Thee en Thema

Van Beuningenplein 21

1051 VS Amsterdam