Landelijke lachgas onderzoek

Project

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid is Urban Governance and Social Innovation samen met het Trimbosinstituut een onderzoek gestart naar het problematisch lachgasgebruik onder niet westerse jongeren in de Randstad.

Lachgas in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet; daarvoor was de geneesmiddelenwet van toepassing. Dat wil zeggen dat de verkoper van lachgas zich dient te houden aan de verplichtingen van de Warenwet. Lachgas wordt hierdoor steeds vaker als partydrug gebruikt, zowel in het uitgaansleven en in de privésfeer. Er is niet alleen veel onduidelijkheid over het de risico's en de wettelijke status van lachgas, maar ook over het gebruik ervan.

Een groot deel van de problematisch gebruikers van deze drugs zijn niet westerse jongeren uit de Randstad. In samenwerking met professionals, jeugdinstellingen en de jongeren zelf wordt het gebruik en de ontwikkelingen op het gebied van lachgas in kaart gebracht om gerichte preventie van deze problematische gebruikersgroepen te realiseren.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2019
Einddatum 30 jun 2020

Contact