Centre for Financial Innovation

Symposium Van Goeden Huize

Op 19 mei 2022 organiseerden we een symposium om onderzoeksresultaten te tonen en vooral om de door ons ontwikkelde tools en beroepsproducten in workshops te presenteren. Voor de opening van het symposium hebben Jeroen Pepers, directeur van Aedes en Albert Kerssies, directeur van VTW onderstaande videoboodschappen ingesproken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Terug naar de projectpagina

Het symposium bestond uit diverse workshops waarin we werkmateriaal (tools, beroepsproducten) presenteerden.

Het onderzoek bracht een aantal zaken naar voren.

De wetgever geeft betrekkelijk veel ruimte voor de invulling van de onafhankelijke controlfunctie. Daar waar de Woningwet op veel onderdelen nogal rule-based is ingevuld, is de wet op het punt van de onafhankelijke controlfunctie (ocf) juist principal-based. Dat geeft ruimte aan de grote verscheidenheid van corporaties die in diverse contexten opereren.

We zien verschillen in opvattingen over de taken die de ocf zou moeten vervullen, vooral in onze analyses als we die opvattingen vergelijken tussen ocf’ers, managers, bestuurders en commissarissen. Zo ook als het om de benodigde competenties gaat. De verschillen zijn niet onoverbrugbaar groot, maar zijn er wel. Ook ten aanzien van de positionering (b.v. wel of geen lid zijn van het MT) zien we verschillende opvattingen. Daaruit concluderen we dat er geen eenduidige lijst met good practices kan worden opgesteld: er is niet één juiste invulling en er hoeft niet naar één manier van werken te worden gestreefd.
Bekijk ook onderstaande kennisclip hierover:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wel is het van belang dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is én dat er binnen corporaties voldoende consensus is over de invulling van de ocf.

Daarom zijn veel van onze beroepsproducten gericht om het gesprek binnen corporaties (en wellicht ook tussen ocf’ers, commissarissen of bestuurders onderling) te stimuleren.

Hieronder een overzicht van het materiaal zoals gepresenteeerd tijdens de workshops, met daarbij een korte inleiding, de gebruikte PowerPoint en eventueel werkmateriaal.

Al het werkmateriaal is gemaakt binnen het door SIA Raak gesubsidieerde project Van Goeden Huize; het is dus gratis en mag – met bronvermelding – worden gebruikt en verspreid.

Na afloop van het symposium hielden we een interview met Ton Hugens, directeur Autoriteit Woningcorporaties. Met hem bespraken we dezelfde onderwerpen als met Pepers en Kerssies. Bekijk de video:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022