Centre for Financial Innovation

4. Workshop voor commissarissen

Door: Frank Jan de Graaf (lector Corporate Governance and Leadership) en Gert de Jong (hogeschool hoofddocent Vakbekwaamheid en ethiek); beide werkzaam aan de Hogeschool van Amsterdam (CFI)

In de workshop schetsten we eerst achtergronden van het onderzoek: de onafhankelijke controlfunctie (ocf) was aanvankelijk nieuw en onbekend, maar heeft inmiddels een gewaarde plek in de governance van corporaties verkregen.

De vraag naar de positionering van de ocf is daarbij nog steeds actueel; in deze workshop richtten we ons met name op de positionering ten opzichte van de raad van commissarissen. We gebruikten daarvoor een deel van de positioneringsscan die in het kader van dit onderzoek is ontwikkeld. Zie ook de betreffende workshop [link naar onderdeel 3]. De vragen die over de relatie tussen ocf en rvc gaan, vulden we in en werden besproken.

De puntenverdeling laat zien welke positionering de voorkeur heeft. Die puntentoekenning is daarbij gebaseerd op onderzoek onder controllers. Wellicht zouden commissarissen die anders toebedelen.

De positioneringsscan heeft een voorkeur boven het schetsen van een ideale situatie. De situaties waarin onafhankelijke controllers werken is te divers om een uitgesproken best practice te formuleren. Daarnaast laat de score op de positioneringsscan ook zien wat nodig is om een verbetering in te zetten: dan moeten immers op dat specifieke punt beleidsmaatregelen worden genomen om ‘een stapje hoger’ te komen. De positioneringsscan, ook dit deel, is dan ook eerde te zien als een zogenoemd maturity model dan een one size fits all.

Aan het eind van de PowerPoint worden nog drie casus behandeld. De tijd liet niet toe die te behandelen. Opzet was om de casus te bespreken vanuit de vragen naar informatie-uitwisseling, contact met rvc, feedback en taakvolwassenheid. De casus waren aangeleverd door Wobbe van der Meulen (Hofmeier) en zijn gebaseerd op reële situaties, maar aangepast en geanonimiseerd.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022