Centre for Financial Innovation

2. Controlfunctiespel

Door: Marion Smit, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam (CFI)

Tijdens de workshop van 19 mei is het controllerspel gepresenteerd. De kracht van dit spel zit in het moeten bediscussiëren en bepalen van prioriteiten. Wat verwachten we van een functie en van de persoon die deze functie bekleedt?

De uitkomst van het gesprek in de vorm van een aangekleed poppetje, is vooral van waarde in combinatie met de discussie die eraan vooraf is gegaan. Tijdens dat proces worden immers verwachtingen, conflicten, aannames en vooroordelen duidelijk en mogelijk afgestemd. Dit is van waarde bij het inrichten van de onafhankelijke controlfunctie, het beoordelen ervan en het werven van een persoon die de functie kan bekleden.

Dit spel kan echter ook worden ingezet voor iedere andere functie. U kunt dit makkelijk doen door zelf de factoren aan te passen.

Het spel is ontworpen tijdens het door SIA RAAK Publiek gesubsidieerde onderzoekproces, waardoor we het werkdocument kosteloos kunnen aanbieden, zodat u er zelf mee aan de slag kunt. Mocht u vragen hebben over de toepassing of over de begeleiding van het spelproces, dan kunt u contact opnemen met Marion Smit (m.smit2@hva.nl). Leest u vooral ook de presentatie die tijdens de workshop is gehouden.

Gebruiksuggesties

In het werkdocument vindt u de elementen als onveranderlijk plaatje (2e blad), omdat dat de beste manier is om ze te printen of er online mee te schuiven. Ze zijn echter ook beschikbaar als veranderbare items op het 1e blad. Hier kunt u eigen competenties en termen in de frames zetten. Wanneer u ook iets wilt wijzigen aan de frames zelf, zoals de kleuren of woorden als ‘basis’ of ‘c’, dan zult u de groep van ieder plaatje nog moeten opheffen, zie eventueel de hulpfunctie in PowerPoint.

De elementen kunnen het best geprint of gekopieerd worden op dik fotopapier. De basisplaat kan daarnaast worden gelamineerd waarna u het meerdere keren kunt gebruiken.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 19 december 2022