Centre for Financial Innovation

6. Samen sterk: naar een reflectieve corporatie

Door: Gert de Jong, hogeschool hoofddocent Vakbekwaamheid en ethiek Hogeschool van Amsterdam (CFI)

Een reflectieve cultuur heeft positieve invloed op de waardering van de onafhankelijke controlfunctie (ocf) én de effectiviteit van het werk. Daarbij bedoelen we niet alleen reflectie van bestuur, MT of commissarissen, maar een corporatiebrede reflectie. Hoe organiseer je dat?

De workshop belichtte vier aspecten:

  1. Wat verstaan we onder reflectie (enkele omschrijvingen)?
  2. Waarop reflecteren?
  3. Hoe kan reflectie plaatsvinden (methoden en benaderingen van reflectie)?
  4. Wanneer en met welke aanleidingen start de reflectie?

De workshop verwijst naar het artikel A maturity model for evaluating an organisation’s reflective practices (Pekkola, 2015). Daarin worden vijf zogenoemde packages van managementcontrolsystemen onderscheiden. Ieder van die controlsystemen kunnen aanleiding zijn voor reflectie. In de workshop benoemden de deelnemers diverse documenten, rapportages, verslagen, uitingen van relevante managementcontrolsystemen.

Het volgende materiaal is tijdens de workshop aangeboden.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 19 december 2022