Centre of Expertise Urban Vitality

Meer bewegen in en om school

Binnen deze onderzoekslijn doen we onderzoek naar hoe we een schooldag in het primair of voortgezet onderwijs dynamischer kunnen inrichten. Het accent ligt op de rol die de vakleerkracht ook buiten zijn gymzaal heeft in de beweegontwikkeling van kinderen. Samenwerken met het schoolteam op school (dynamische schooldag) en samenwerken met andere professionals in de buurt en sport (pedagogisch netwerk). Hoe ziet die rol eruit en wat levert het op voor kinderen?

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 juli 2024