Centre of Expertise Urban Vitality

Beter Leren Bewegen

Binnen deze onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar factoren die bijdragen aan het beter 'leren bewegen' van kinderen in de gymles. We zoomen in op diversiteit in de klas, op pedagogische en didactische handvatten en op Artificial Intelligence die de vakleerkracht ondersteunt in zijn handelen.Aan deze projecten werken mee:

Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 maart 2022