Duurzaamheidsinnovaties

Steden staan voor grote duurzaamheidsopgaven zoals de energietransitie en de warmtetransitie. In deze opgaven bestaat een spanning tussen rechtvaardigheid en effectiviteit. Wat is bijvoorbeeld klimaatrechtvaardig? Als lectoraat onderzoeken we welke sturingsvormen en collectieve aanpakken kansrijk zijn om hiermee om te gaan.

Duurzaamheidsvraagstukken zijn veelal vraagstukken met een sociaal, technisch, bestuurlijk en economisch perspectief. Dat vraagt om een interdisciplinaire benadering.

Samen met praktijkpartners (professionals, bewoners, organisaties) ontwikkelen wij kennis, inzichten, en handvatten om te kunnen handelen in dit spanningsveld.

Projecten binnen dit thema:

Afgeronde projecten binnen dit thema:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 februari 2024