Onderwijs

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken levert, op basis van praktijkgericht onderzoek, een actieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Door de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs sluit het onderwijs optimaal aan op de beroepspraktijk van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, bestuursadviseurs of gebiedsmakelaars.

Door samen te werken met docenten en studenten speelt het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken snel in op onderzoeksvragen uit de beroepspraktijk. Het lectoraat staat op verschillende manieren in verbinding met het onderwijs:

Bachelor Bestuurskunde

Docentonderzoekers van het lectoraat zijn verbonden aan verschillende onderwijsonderdelen van deze bachelor. In de opleiding Bestuurskunde leren studenten hoe je maatschappelijke vraagstukken aanpakt. Ze krijgen inzicht in de manier waarop beslissingen tot stand komen en hoe je daar als professional invloed op uitoefent.

Master Urban Management

Onderzoekers van het lectoraat coördineren vakken, geven colleges en verzorgen afstudeerbegeleiding binnen de master Urban Management. In deze tweejarige opleiding voor professionals leren studenten naast klassieke bestuurskundige theorieën en methoden state-of-the-art inzichten over de aanpak van complexe grootstedelijke vraagstukken.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 februari 2024