Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Dr. K.J. Faddegon (Krispijn)

Krispijn Faddegon werkt als onderzoeksleider en docent bij het lectoraat Management van Cultuurverandering. Hiervoor werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij de WRR. Hij werkte hier mee aan verschillende publicaties (o.a. De Menselijke Beslisser en Toezien op Publiek Belangen). In zijn werk bij de WRR stond de toepassing van gedragskennis in beleid centraal. Vóór de WRR rondde Krispijn een proefschrift af bij Sociale Psychologie aan de Universiteit Leiden. In dit proefschrift onderzocht hij de motivationele oriëntatie (‘regulatory focus’) van groepsleden in verschillende groepssituaties.