Taalcursussen voor laaggeletterden betalen zich wel uit

Web

Als het in beleid over laaggeletterdheid gaat, dan rijst al snel de vraag: wat levert het de maatschappij op aan verhoogde arbeidsproductiviteit, verminderde uitgaven aan uitkeringen, etc? Maar daarmee gaan we voorbij aan niet-economische uitkomsten als toegenomen eigenwaarde en vermindering van sociaal isolement, betoogt Krispijn Faddegon.

Reference Faddegon, K. (2019). Taalcursussen voor laaggeletterden betalen zich wel uit. Web publication or website, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/taalcursussen-voor-laaggeletterden-betalen-zich-wel-uit/
15 February 2019

Publication date

Feb 2019

Author(s)


Publications:

Research database