Portretten van laaggeletterden

Verslag

Volgens onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2016 zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd1. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Aangezien lezen en schrijven van groot belang is om te kunnen functioneren in de maatschappij is het een groot maatschappelijk probleem dat zoveel mensen hier onvoldoende vaardig in zijn. Karakteristiek aan een maatschappelijk probleem als laaggeletterdheid is dat dit niet eenvoudig opgelost of verminderd kan worden. Desalniettemin werken gemeenten, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid hard aan de aanpak van laaggeletterdheid. In de meest recente studie van PriceWaterhouseCoopers (2018) zijn de totale jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid beraamd op circa €1,13 miljard. Dit komt onder andere door productiviteitsverlies als gevolg van de laaggeletterdheid (meer uitkeringen, minder belastinginkomsten), hogere zorgkosten en lager loon voor de laaggeletterden zelf. Deze berekening vond plaats op basis van de populatie laaggeletterden als geheel en zegt daardoor weinig over hoe deze kosten en baten voor een individuele laaggeletterde tot stand komen. Ook betekenen deze cijfers niet automatisch dat een taaltraject ook zal leiden tot productiviteitswinst van de laaggeletterden.

Referentie Faddegon, K., & Achbab, S. (2018). Portretten van laaggeletterden. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 mei 2018

Publicatiedatum

mei 2018

Auteur(s)

Samir Achbab

Publicaties:

Research database