Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderwijs

Het lectoraat Youth Spot werkt structureel samen met studenten en docenten van de minor 'Jongerenwerk in de grote stad' van de opleiding Social Work. En in de Werkplaats Jongerenwerk werken onderzoekers van het lectoraat samen met studenten en jongerenwerkers aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk. Diverse producten, zoals methodiekbeschrijvingen, worden zo direct toegepast in het onderwijs en de praktijk.

De minor Jongerenwerk in de grote stad

De Hogeschool van Amsterdam biedt als enige hogeschool in Nederland een minor Jongerenwerk aan. Het programma is bedoeld voor studenten die zich willen specialiseren tot jongerenwerker. In de minor leren studenten vanuit de theorie en het praktijkgericht onderzoek over de visie, het beleid en de methodiek van het jongerenwerk in nationale en internationale grootstedelijke gebieden.

De Werkplaats Jongerenwerk

De Werkplaats Jongerenwerk is een uniek project waarin onderzoekers van lectoraat Youth Spot samenwerken met jongerenwerkers van verschillende jongerenwerkaanbieders, studenten en docenten. Praktijkorganisaties die meewerken zijn JoU, Dock, Dynamo, AM-Supportteam, Swazoom, Meerwaarde, Combiwel en perMens. Deze organisaties dragen het thema aan en stellen hun praktijken open voor studenten. Studenten voeren het onderzoek uit, onder begeleiding van docenten en onderzoekers. Het lectoraat draagt zorg voor aanvullend literatuuronderzoek, de benodigde onderzoeksinstrumenten en de borging van de kwaliteit.

De inzet van studenten is voor het lectoraat heel waardevol. Qua leeftijd staan zij dicht bij de doelgroep, waardoor zij goed in staat zijn om in beeld te brengen wat de betekenis van jongerenwerk voor de doelgroep is. Hun frisse en kritische blik speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het jongerenwerk.

Meewerken in de werkplaats biedt studenten een diepgaande introductie in levendige praktijk van het jongerenwerk en de mogelijkheid om professionele vaardigheden te oefenen zoals contact maken met jongeren, samenwerken met onderzoekers en jongerenwerkers, het verzamelen en interpreteren van informatie (uit de praktijk) en het onderbouwen van conclusies.

Werkplaats Jongerenwerk 2021-2022: Jongerenwerk in VO-scholen

In september 2021 is de nieuwe Werkplaats Jongerenwerk gestart waarin Youth Spot in samenwerking met 25 studenten van de minor Jongerenwerk, jongerenwerkers en deskundigen van acht jongerenwerkorganisaties onderzoek doet naar jongerenwerk in het voortgezet onderwijs.

Producten Werkplaats Jongerenwerk

De inmiddels twaalfjarige samenwerking binnen de Werkplaats Jongerenwerk heeft veel producten opgeleverd voor onderwijs, beleid, praktijk en wetenschap. Producten die voortkomen uit de werkplaats worden als lesmateriaal gebruikt in het onderwijs. Jongerenwerkers gebruiken de producten om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en te onderbouwen met onderzoekskennis. Beleidsambtenaren gebruiken de kennis om hun beleid op te baseren.

Bekijk hieronder de uitkomsten van eerdere werkplaatsen:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 31 augustus 2023