HvA Bibliotheek

Delen van open leermiddelen

Door zelf onderwijsmateriaal te delen draag je bij aan betere toegankelijkheid van onderwijs, aan valorisatie van kennis en het geeft bovendien de kans om jezelf of de instelling te profileren.

Het delen van leermiddelen biedt ook andere voordelen:

  • Kwaliteitsverbetering van leermiddelen (door feedback en extra focus op kwaliteit door de maker zelf).
  • Impuls aan meer samenwerking (ook over de grenzen).
  • Professionalisering van de docent.

Toekennen van een licentie aan eigen materiaal

Denk na onder welke licenties je je eigen materiaal beschikbaar stelt. Een goede optie is om het materiaal te verspreiden onder een Creative Commons (CC)-licentie. Met een CC-licentie behoud je alle rechten als maker, maar geef je vooraf toestemming aan anderen om het werk te delen of te bewerken. Er zijn verschillende opties als je kiest voor een CC-licentie, afhankelijk van wat je wilt dat anderen met het werk mogen doen. Voor alle licenties geldt dat je naam als maker moet worden vermeld. Verder kun je kiezen of men het materiaal mag bewerken, commercieel mag gebruiken en of ze het (afgeleide) werk weer onder dezelfde voorwaarden moeten verspreiden.

Meer informatie over CC-licenties

AuteursrechtInformatiePunt voor docenten

Waar delen?

Platforms waarop je je open leermiddelen kunt delen zijn bijvoorbeeld:

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 6 juli 2020