HvA Bibliotheek

De docent als maker van werk

Auteursrechtinformatie

Auteursrecht is kort gezegd het recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt en vermenigvuldigd. Je hoeft als maker niets te doen om daadwerkelijk maker van het eigen werk te zijn. Je bent maker wanneer je origineel werk creëert.

Auteursrecht op eigen publicaties

Het auteursrecht op publicaties van HvA-docenten berust bij de Hogeschool van Amsterdam (zie cao-HBO , artikel E-7), tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. In andere woorden: voor werk dat jij maakt vanuit je functie bij de HvA, is de HvA de auteursrechthebbende.

HvA-onderwijsmateriaal

Zorg dat documenten die jij namens de opleiding maakt en met studenten deelt herkenbaar zijn als HvA-onderwijsmateriaal:

 • Gebruik het HvA-huisstijlsjabloon, inclusief HvA-logo.
 • Vermeld faculteit, opleiding, vak, jaar en maker.

Als het materiaal niet aan de HvA is gemaakt, vermeld dan altijd de bron.

Auteursrecht voor verschillende type content en materialen

Tijdens colleges

In de les mag je alles tonen, want dit valt binnen de zogehete onderwijsexceptie.

Na afloop van colleges

Wanneer je de presentatie beschikbaar stelt in Brightspace gelden er voorwaarden voor wat betreft gebruik van afbeeldingen:

 • Max. 50 afb. per presentatie (méér afbeeldingen of animaties ervan verliezen buiten de les misschien soswieso hun educatieve doel).
 • Max. 25 afbeeldingen uit één publicatie per presentatie.
 • Max. 10 afbeeldingen van één maker per presentatie.
 • Alleen als ze inhoudelijk het onderwijs toelichten, niet ter versiering.
 • Of gebruik rechtenvrije afbeeldingen.
 • Vermeld altijd de bron. Lees meer over bronvermelding van afbeeldingen op de webpagina Docent als (her)gebruiker.

Upload geen presentaties waarbij de bronvermelding niet in orde is.

Als alternatief, maak een schematische (outline) weergave van de presentatie. Stel na de les een “uitgeklede” versie van een presentatie beschikbaar op Brightspace. Vertel je studenten wel van tevoren dat je niet dezelfde versie van de presentatie in Brightspace zult plaatsen. Hoe je een outline weergave maakt lees je op Create and print a presentation in Outline view - Microsoft Support .

De opleiding is verantwoordelijk dat presentaties van gastdocenten ook aan de voorwaarden voor auteursrecht voldoen wanneer deze op Brightspace beschikbaar worden gesteld.

HvA-docenten mogen pagina’s uit boeken of tijdschriften in een reader (papier) of Brightspace (digitaal) plaatsen (als dit is bestemd voor onderwijs).

Gehele publicatie plaatsen

Sommige uitgevers staan toe dat in het onderwijs de gehele publicatie kan worden overgenomen. In CatalogusPlus kun je checken of dit is toegestaan. Onderaan deze pagina zie je hoe je dat doet.

Gehele publicatie niet toegestaan? Deel overnemen met maximum

Als je publicaties wilt overnemen waarvoor geen toestemming is vermeld in CatalogusPlus, dan is de Easy Access Regeling van toepassing. Hierbij hoeven overnames van publicaties niet afzonderlijk te worden gemeld of betaald. De HvA betaalt uitgeverijen namelijk jaarlijks een vaste afkoopsom.

De voorwaarden voor het overnemen zijn:

 1. maximaal 50 pagina’s, EN
 2. maximaal 25% van de gehele publicatie, EN
 3. correcte bronvermelding.

Voorbeelden:

 • Uit een boek of tijdschriftaflevering van 200 pagina’s kun je maximaal 50 pagina’s overnemen;
 • Uit een boek of tijdschriftaflevering van 50 pagina’s kun je maximaal 12 pagina’s overnemen.

Gehele publicatie plaatsen

In CatalogusPlus kun je checken of dit is toegestaan.

 1. Ga naar CatalogusPlus
 2. Zoek op jouw titel, bijvoorbeeld “jansen sociale marketing”
 3. Klik op de juiste titel
 4. Halverwege de pagina staat een knop “Show license”; klik daarop.
 5. Nu zie je de “License Terms”:
  • Course Pack Electronic (zoals Brightspace): permitted (toegestaan);
  • Course Pack Printed (in gedrukte vorm): permitted (toegestaan).

Goed te weten

Linken naar een artikel of boek mag altijd, op voorwaarde dat de bron legaal is. Bijvoorbeeld: een uitgever is een legale bron. Piratebay is geen legale bron.

Inhoud van readers

Bij het samenstellen van de reader zul je hoogstwaarschijnlijk gebruik maken van werk van anderen. In dat geval ben je als docent geen maker, maar (her)gebruiker van andermans werk.

Afbeeldingen (tabellen, grafieken, tekeningen)

 • Vermeld dat jij de maker bent van de afbeelding.
 • Jouw afbeelding mag geïnspireerd zijn op bestaande afbeeldingen, maar dan moet er wel sprake zijn van een nieuw werk in plaats van een kopie.

Foto's

Houd voor ogen dat bij fotograferen het intellectueel eigendom van makers van gebouwen, objecten, kunstwerken, om de hoek komt kijken. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt creaties van mensen, zoals een liedje, een uitvinding, een boek, een merk. Meer weten over intellectuele eigendomsrechten bij de HvA? Lees dan ook de Regeling Intellectueel eigendom en kennisvalorisatie en het Richtsnoer Intellectueel Eigendom tussen student en instelling .

 • Vraag toestemming aan personen voordat je ze fotografeert en de foto’s gebruikt/verspreidt.
 • Kijk voor informatie over het maken van foto's in relatie tot de AVG en ander HvA-beleid voor het maken van foto's op de HvA-webpagina Vragen over fotografie en video .

Kijk ook bij:

Houd voor ogen dat bij het maken van video's het intellectueel eigendom van makers van gebouwen, objecten, kunstwerken, om de hoek komt kijken. Het intellectueel eigendomsrecht beschermt creaties van mensen, zoals een liedje, een uitvinding, een boek, een merk. Meer weten over intellectuele eigendomsrechten bij de HvA? Lees dan ook de Regeling Intellectueel eigendom en kennisvalorisatie en het Richtsnoer Intellectueel Eigendom tussen student en instelling .

 • Over gebruik van huisstijl bij video Video en animaties - HvA
 • Video’s die je als docent voor HvA-onderwijs maakt, mogen niet op platforms zoals YouTube worden geüpload/gepubliceerd.

Voor het opnemen van webcolleges en gestreamd onderwijs vind je meer informatie op de HvA-webpagina Audio en video .

Kijk ook bij:

Vragen of ondersteuning nodig?

Neem dan contact op via Vraag het de Bibliotheek .

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 5 februari 2024