Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Onderzoek is het laatste decennium een kenmerk geworden van veelzijdig en actueel hoger beroepsonderwijs. Studenten kwalificeren zich tot evidence-based professionals op de arbeidsmarkt dankzij hun onderzoekende houding. Bovendien draagt het onderzoek bij aan het oplossen van vraagstukken uit de Amsterdamse metropoolregio.

Het onderzoek is georganiseerd in zeven kenniscentra die dicht bij het onderwijs opereren:

 • Gezondheid (Achieve: Kenniscentrum Gezondheidzorg)
 • Maatschappelijke innovatie (AKMI: Amsterdams Kenniscentrum voor maatschappelijk Innovatie)
 • Business en Economie (CAREM: Kenniscentrum Business en Economie)
 • Digitale Media en Creatieve Industrie (Create It: Applied Research: kenniscentrum Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie)
 • Onderwijs en Opvoeding (kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding)
 • Techniek (Kenniscentrum Techniek)
 • Bewegen, Sport en Voeding (KIK: Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding)

In de kenniscentra werken docent-onderzoekers en promovendi onder leiding van een lector gezamenlijk aan het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum.

Daarnaast brengen vier interdisciplinaire speerpunten en twee HvA-brede thema’s de onderzoekscapaciteit samen op terreinen waar de HvA veel te bieden heeft:

 • Amsterdam Creative Industries
 • Urban Management
 • Urban Vitality
 • Urban Technology
 • Urban Education
 • Ondernemerschap (thema)

De komende jaren (2015-2020) gaat de HvA de speerpunten verder versterken vanuit de lectoraten van de kenniscentra en zet de HvA in op een duurzamere samenwerking met het beroepenveld. Daarnaast wil de HvA de onderzoekscapaciteit uitbreiden, niet zozeer door meer lectoren aan te stellen, maar door onderzoekstijd van docent-onderzoekers te verruimen, door meer docenten te laten promoveren en door meer gepromoveerde docenten aan te nemen. 

Onderzoeksinzet (aantal medewerkers/fte)

 

2015

2016

2017

Lectoren

49 / 34,1

47/33,4

49/35,2

Onderzoekers

310 / 114,6

303/145,8

326/163,2

Promovendi

81 / 44,4

87/49,6

87/49,8

Totaal

441 / 193,1

437/228,8

461/248,2

Kennisverspreiding in 2017

Wetenschappelijke publicaties

332

Professionele publicaties

347

De HvA vindt het belangrijk dat resultaten van onderzoek vrij toegankelijk zijn en verspreidt kennis behalve via wetenschappelijke en vakpublicaties ook aan een breder publiek via bijeenkomsten, lezingen, onderwijsmateriaal, media, databestanden en ontwerpen.

 

[peildatum eind 2017]

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 juli 2018