Hogeschool van Amsterdam

Financiën

Inkomsten

De HvA heeft als grootste inkomstenbron de rijksbijdrage, geld dat de overheid aan onderwijsinstellingen betaalt om onderwijs te verzorgen en onderzoek uit te voeren. In 2017 bedroeg de rijksbijdrage  € 277,2  miljoen. Aan college-, cursus-, les- en examengeld kreeg de HvA € 89,9 miljoen binnen. Met enkele overige inkomsten komt het totaal aan inkomsten in 2017 op
€ 399,1 miljoen.

Uitgaven

Het totaal aan uitgaven van de HvA bedroeg in 2017 
€ 381,1 miljoen.
 

Verdeling van de uitgaven in euro's

Personeelslasten

€ 277,4 miljoen

Huisvestingslasten

€ 23,2 miljoen

Overige lasten

€ 46 miljoen

Afschrijvingen

€ 26,3 miljoen

Financiële baten en lasten

€  7,8 miljoen

Belastingen

€ 0,4 miljoen

Totaal

€ 381,1 miljoen

 

Verdeling van de uitgaven in procenten

Personeel

73%

Huisvesting

6%

Overig

12%

Afschrijving

7%

Baten en lasten

2%

Overige lasten betreffen onder andere kosten van inventaris, apparatuur, leermiddelen, automatisering, catering, reis & verblijf, kantoorbenodigdheden, drukwerk, extern advies.

[peildatum eind 2017, bron: Geconsolideerde staat van baten en lasten]                                                            

 

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 juli 2018