Hogeschool van Amsterdam

Solliciteren

Een vacature wordt eerst gepubliceerd op het intranet, zodat interne kandidaten kunnen reageren. Wanneer via die weg geen geschikte kandidaat naar voren komt, wordt de vacature extern gepubliceerd.

Procedure

Wanneer je je motivatiebrief en cv uploadt in het sollicitatieformulier van een vacature en met de 'send'-button verstuurt,  ontvang je twee tot drie weken na sluitingsdatum van de vacature een persoonlijke reactie per e-mail.
Word je uitgenodigd en is het eerste gesprek voor beide partijen goed verlopen dan volgt er een tweede gesprek, eventueel in combinatie met een arbeidsvoorwaardengesprek.

Sollicitatiecode

De HvA hecht veel waarde aan een zorgvuldige werving en selectie van personeel. Bij het wervingsproces hanteren wij de richtlijnen die staan omschreven in de Sollicitatiecode HvA

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, stuur dan een e-mail naar vacatures@hva.nl.

Open sollicitatie

Hebben we op dit moment geen passende vacature, maar wil je jouw talent wel bij ons inzetten?
Schrijf ons in een motivatiebrief waarom je bij ons wilt werken en wat je voor ons denkt te kunnen betekenen. Een baan kunnen we je niet meteen beloven. Maar je trekt wél als eerste de aandacht wanneer we een vacature hebben die aansluit bij jouw kwaliteiten en ambities. Maar houd ook zélf de vacaturesite in de gaten, want jij weet het beste waar je de juiste aansluiting kunt vinden. 
Je open sollicitatie mogen we slechts drie maanden bewaren. 

Contract

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal aangegaan voor een bepaalde tijd. Er is echter een verschil tussen de contractvormen. In veel gevallen is er de intentie om na een jaar, bij gebleken geschiktheid, blijvende formatieruimte en voldoende (toestroom van) studenten, het contract te verlengen of om te zetten naar een vast contract.

Daarnaast zijn er ook werkzaamheden voor een bepaalde periode wegens vervanging, door tijdelijke uitbreiding van de activiteiten van een afdeling of voor een afgebakend project. Deze periode wordt dan expliciet genoemd in de vacature: het contract wordt automatisch beëindigd na deze bepaalde periode. 

Na aanname

Wel aangenomen, maar nog niet gestart met je nieuwe functie? Je kunt dan nog niet op het HvA-intranet. Wil je alvast meer weten, lees dan de informatie bij Praktische zaken.
De eerste periode maak je kennis met je directe collega's op de eigen locatie. Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor een centrale introductiebijeenkomst. Twee keer per jaar biedt de HvA een programma aan waarin nieuwe medewerkers kennis maken met andere nieuwe collega's van alle locaties, met de organisatie en met het College van Bestuur.

Na de introductieperiode kun je je oriënteren op de scholings- en ontwikkelingsprogramma's die geboden worden, zoals een didactische introductie. In overleg met je leidinggevende kun je je hiervoor opgeven. 

Gepubliceerd door  HR 24 mei 2018