Hogeschool van Amsterdam

Praktijkopdrachten

Praktijkopdrachten in de hoofdfase

Studenten verwerven competenties onder meer door het uitvoeren van praktijkopdrachten. De opdrachten hebben een externe opdrachtgever in de vorm van een voor CMV relevante instelling, organisatie of bedrijf. Rondom de stage en opdrachten biedt de opleiding ondersteunend onderwijs. Ook krijgen ze van de opleiding een opdrachtbegeleider toegewezen. Op deze wijze worden de praktijkwerkzaamheden met de theorie verbonden. In de hoofdfase voeren studenten de volgende praktijkopdrachten uit:

Team, Onderzoek, Programma (TOP)

  • Bij TOP werkt de student in opdracht van een maatschappelijke organisatie een probleem of vraag uit en ontwikkelt een oplossing of antwoord op die vraag. De student doet onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk en vertaalt dat naar de praktijk: hoe kan een aanpak, activiteit of project beter of anders gedaan worden?
  • Aantal studenten: 3-5
  • Duur: 3 tot 5 maanden; 2 tot 3 dagen per week

Werken in een Organisatie (WINO)

  • De student verwerft een plek bij een relevante instelling, organisatie of bedrijf, waarin hij/zij in een professioneel team als cmv’er meerdere taken uitvoert; agogisch en ondernemend handelen staat centraal.
  • Aantal studenten: 1 (of meer).
  • Duur: minimaal 5 maanden (ongeveer 700 uur) en maximaal 8 maanden (ongeveer 1100 uur); 4 dagen per week.

Opdracht Ondernemen en Innovatie

  • De student wordt uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen voor een vraag die samen met het werkveld tot stand is gekomen. De student ontwikkelt een dienst of activiteit in de vorm van een onderneming, bijvoorbeeld als start-up of pitch.
  • Aantal studenten: 1 (of meer).
  • Duur: minimaal 3 maanden en maximaal 5 maanden; 2 tot 3 dagen per week.

Aanmelden voor een praktijkopdracht

Wilt u een praktijkopdracht aanbieden? Stuur dan een e-mail naar eb-cmv@hva.nl 
Uw opdrachten worden dan binnen CMV op het intranet geplaatst. Hier zoeken CMV-studenten naar opdrachten. Geïnteresseerde studenten nemen zelf contact met u op.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 juni 2017