Hogeschool van Amsterdam

Bewegen in en om School

In Amsterdam kampt ruim 42% van de bassischoolkinderen met een motorische achterstand. Circa 15% van deze kinderen heeft zelfs een ernstige achterstand. Dit komt naar voren uit het jaarlijkse MAMBO-project. Het lectoraat Bewegen in en om School (BioS) doet onderzoek naar de rol van de gymdocent op de motorische, cognitieve én sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in Amsterdam en omgeving.

PROJECT GYMMERMANSOOG

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Binnen het MAMBO-project meten onderzoekers van het lectoraat jaarlijks de motoriek van 5.000 Amsterdamse basisschoolkinderen. Uit hun analyses blijkt dat gemiddeld 33% van de kinderen een matige tot ernstige motorische achterstand heeft. Dit verbetert niet naarmate deze kinderen opgroeien. Integendeel: bijna 65% van de zesjarigen heeft 3 jaar later nog steeds een matige of inmiddels zelfs een ernstige achterstand. Met deze uitkomsten stimuleert het lectoraat de basisscholen, JGZ en de gemeente Amsterdam om in dit probleem samen aan te pakken.

Onderzoekslijnen BioS-lectoraat

  • Beter leren bewegen
  • Passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg
  • Meer bewegen in en om School

Onderzoekslijn Beter Leren Bewegen

Het lectoraat onderzoekt binnen deze onderzoekslijn hoe sensortechnologie en kunstmatige intelligentie de gymdocent ondersteunt bij het lesgeven. Ook het leren kijken naar de bewegingen van kinderen staat centraal. Het doel: kinderen beter leren bewegen.

Projecten

Onderzoekslijn Passend bewegingsonderwijs, aanbod en zorg

Binnen deze onderzoekslijn focust het lectoraat op de samenwerking tussen de professionals in de ketenaanpak motoriek, tussen gymdocent, ib-er, groepsdocent, jeugdarts en de fysiotherapeut/ oefentherapeut. Onderzoekers ontwikkelen een betrouwbaar, valide en praktisch meetinstrument voor gymdocenten.

Projecten

Onderzoekslijn Meer bewegen in en om school

Bewegen beperkt zich niet tot de gymles. Het lectoraat onderzoekt de rol van de gymdocent bij het creëren van meer beweegmomenten tijdens een schooldag, bijvoorbeeld tijdens reguliere (taal- en reken-)lessen, de pauzes en de naschoolse opvang. En hoe werkt de gymdocent hierin het beste samen met de andere leerkrachten en de schoolleiding?

Projecten

Gepubliceerd door  Urban Vitality 23 december 2021