Bewegen in en om School

Om gezond te blijven, is regelmatig bewegen noodzakelijk. De basis voor een leven lang bewegen, wordt in de kinderjaren gelegd. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat kinderen goed leren bewegen en dus hun leven lang met plezier blijven bewegen. Het lectoraat werkt samen met de opleiding, het werkveld en partners aan kennis- en innovatievragen van gymdocenten en hun samenwerkingspartners. Met als missie dat alle kinderen goed leren, voldoende bewegen en plezier hebben in bewegen.

Het lectoraat Bewegen in en Om School is georganiseerd in 3 onderzoekslijnen:

Naast deze 3 onderzoekslijnen is Mirka Janssen, lector Bewegen In en Om School, ook themaleider van Gezond Opgroeien. Binnen dit thema brengen onderzoekers vanuit een multidisciplinaire blik het systeem rondom opgroeiende kinderen in kaart. Ook is Mirka Janssen lid van het landelijke lectorenplatform Sport & Bewegen, waar landelijke samenwerking plaatsvindt op de thema’s uit de praktijkgerichte Kennis- en Innovatieagenda (sportenbeweegonderzoek.nl).

Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 januari 2024