Onderzoek 'informele aanpak' bij bezwaar

Rapportage werkpakket 4: 'Het horen van de bezwaarmaker'

Verslag

Deze notitie bevat het verslag van een kwalitatief onderzoek naar de hoorfase van de bezwaarschriftprocedure. Dat wil zeggen de fase waarin de bezwaarmaker wordt gehoord naar aanleiding van zijn bezwaarschrift, ambtelijk dan wel door leden van een externe adviescommissie (vgl. art. 7:5 resp. 7:13 Awb).<br/>

Referentie Mein, A., & Marseille, B. (2020). Onderzoek 'informele aanpak' bij bezwaar: Rapportage werkpakket 4: 'Het horen van de bezwaarmaker' . (HvA Open). Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Bert Marseille

Publicaties:

Research database