Missing link

Parkmanagement als onmisbare schakel voor weerbare bedrijventerreinen

Project

Veilige bedrijventerreinen zijn van cruciaal belang voor een gezond ondernemersklimaat. Tegelijkertijd oefenen ze een grote aantrekkingskracht uit op de georganiseerde misdaad. De lectoraten Management van Cultuurverandering en Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken onderzoeken in Missing Link de positie van parkmanagementorganisaties (PMO’s) in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen, en hoe deze te versterken. Daarbij ligt de focus op de juiste rolverdeling en taken rondom ‘criminele inmenging’. In het project wordt samengewerkt met diverse PMO’s, kennisinstellingen en cruciale partners in vier gemeenten: Utrecht, Haarlem, Breda en IJmuiden.

Bedrijventerrein Waarderpolder Haarlem, fotograaf Adam van Noort

Er is landelijk veel aandacht voor ondermijning en criminele inmenging: het effect dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Bedrijventerreinen lijken echter in de aanpak een blinde vlek, terwijl deze een grote aantrekkingskracht hebben op de georganiseerde misdaad door de aanwezigheid van belangrijke faciliteiten (fysieke ruimte en infrastructuur) en relatief beperkt toezicht. Parkmanagementorganisatie zien voor zichzelf een belangrijke taak in het weerbaar maken van bedrijventerreinen tegen criminele inmenging, maar als relatief jonge organisaties missen ze specifieke kennis, vaardigheden en een duidelijke positie om deze taak succesvol op te pakken.

Die rol oppakken betekent dat PMO’s effectief moeten samenwerken met publieke veiligheidspartijen, zoals politie, handhaving, douane en regionale/provinciale partijen als Platform Veilig ondernemen en de provincies. Alleen komt deze samenwerking in de huidige praktijk moeizaam van de grond. Publieke partijen treden in de ogen van de PMO’s incidenteel, reactief en repressief op, terwijl ondernemers terughoudend zijn om kennis of vermoedens met instanties te delen.

De samenwerking verbeteren

Dit onderzoek is erop gericht de samenwerking tussen parkmanagementorganisaties en publieke veiligheidspartijen te verbeteren, ten behoeve van de aanpak van criminele inmenging op bedrijventerreinen. Aan de hand van nieuwe kennis worden tools ontwikkeld om deze kennis te integreren in de werkpraktijk van parkmanagementorganisaties.

De hoofdvraag:

Hoe kan de rol van Parkmanagementorganisaties versterkt worden rondom de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen?

De aanpak: actieonderzoek

Het is een actieonderzoek waarin samen met partners acties worden ontwikkeld, direct worden toegepast, en worden gemonitord en geëvalueerd om deze vervolgens te perfectioneren. Er wordt gewerkt op drie thema’s:

 1. De inhoudelijke kennisontwikkeling en verspreiding voor parkmanagementorganisatie rondom criminele inmenging.
 2. Het betrekken van ondernemers vanuit parkmanagementorganisatie bij de aanpak van criminele inmenging.
 3. De verbetering van de samenwerkingspraktijken tussen de publieke partijen, parkmanagementorganisaties en beveiligers.

Het vergoten van weerbaarheid tegen criminele inmenging en ondermijning vraagt nieuwe kennis en competenties van veel partijen. Met dit onderzoek leveren we een bijdrage aan de specifieke rol van parkmanagementorganisaties op bedrijventerreinen, en ontwikkelen we naast kennis ook concrete tools om de samenwerking tussen veiligheidspartijen te versterken.

Julie Ferguson, associate lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Waar werken we naartoe

Met het onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het effectief voorkomen en bestrijden van criminele inmenging op bedrijventerreinen. Vanuit het onderzoek ontwikkelen we:

 • Trainingen en cursussen voor Parkmanagementorganisaties gericht op het vergtoten van kennis en kunde rondom hun rol in de aanpak van criminele inmenging en ondermijning op bedrijventerreinen.
 • Campagnes en activeringsmethodes waarmee PMO’s bedrijven op de eigen bedrijventerreinen kunnen mobiliseren en betrekken.
 • Protocollen en best practices gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen PMO’s en publieke veiligheidspartijen.

Het project vergroot de kennis over de mogelijkheden van parkmanagementorganisatie van bedrijventerreinen in de aanpak van criminele inmenging en ondermijning. Deze kennis wordt ook ingezet voor het onderwijs van de HvA en Avans door studenten vanuit de opleidingen Bestuurskunde (HvA) en Ondermijning (Avans) intensief bij het onderzoek te betrekken.

Meer weten? Neem contact op met:

Betrokken HvA-lectoraten

Samenwerkingspartners

Parkmanagementorganisaties

 • KG Parkmanagement
 • BIZ Haven IJmuiden
 • Parkmanagment Lage Weide
 • LCHM (Hazeldonk)

Beveiligers

 • Alpha Security
 • Spyke Security
 • U-Safe
 • BBN Beveiliging

Gemeenten

 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente IJmuiden
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Breda

Kennispartners

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • Platform Veilig Ondernemen Nederland
 • SADC (Schiphol Area Development Company)
 • Stichting CLOK
 • De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)
 • Avans Hogeschool, lectoraat Ondermijning
 • Fontys Hogescholen, Lectoraat De Ondernemende Regio
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam

Dit project wordt gefinancierd vanuit SIA met een RAAK-mkb

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 apr 2023
Einddatum 01 apr 2025