Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken combineert inhoudelijk relevante kennis voor een bepaald grootstedelijke vraagstuk met wetenschappelijke kennis over effectieve coördinatie.

Hoe kunnen uiteenlopende inzichten uit theorie en praktijk met elkaar worden verbonden om tot een optimale aanpak van grootstedelijke vraagstukken te komen?

Bundelen van expertise

Amsterdam als dynamische metropool kent een stapeling van grootstedelijke vraagstukken op buurt- en wijkniveau. Decentralisatie en de terugtredende overheid werken een gefragmenteerde aanpak in de hand. Grootstedelijke problemen kunnen het best worden opgelost door kennis en expertise te bundelen en te coördineren.

Specifieke oplossingen voor tastbare vraagstukken

Onderzoek van dit lectoraat vindt plaats in verschillende geografisch afgebakende gebieden, elk met een eigen concrete onderzoeks- en innovatieagenda. Bij ieder project staat de vraag centraal of coördinatie van kennis en ervaring kan bijdragen aan specifieke oplossingen voor tastbare grootstedelijke vraagstukken op buurt – en wijkniveau.

Toerusten aankomend professionals

Uitkomsten van deze onderzoeken worden vertaald naar algemeen wetenschappelijke en toepasbare kennis, dragen bij aan de versterking van coördinatie in de grootstedelijke praktijk en rusten aankomend professionals toe met handvatten om te werken in een grootstedelijke omgeving.

Contact

Dr. Stan Majoor (lector), s.j.h.majoor@hva.nl of 06-2115 6714.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 22 december 2022

  dr. S.J.H. Majoor (Stan)

Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Tel: 0621156714
s.j.h.majoor@hva.nl
Bekijk profiel

  Dr. J.E. Ferguson (Julie)

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Tel: 0628530103
j.e.ferguson@hva.nl
Bekijk profiel