Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken onderzoekt nieuwe vormen van samenwerking bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen vernieuwende strategieën, manieren en organisatievormen om aan vraagstukken te werken. Meer gelijkwaardigheid tussen overheden, burgers en bedrijven is daarin een een centraal beginsel.

Werken aan grootstedelijke vraagstukken vraagt om betrokkenheid van alle spelers in het krachtenveld.

Als lectoraat benaderen we stedelijke vraagstukken als (governance)puzzels met de overtuiging dat iedereen die er een stukje van in handen heeft betrokken moet zijn. We doen dit door praktijkgericht onderzoek. Dat betekent dat we op een analytische manier helpen puzzels beter te begrijpen en samen met onze partners meewerken aan oplossingen. ​Onze activiteiten doen we samen met gemeenten, burgers, maatschappelijke initiatieven, bedrijven en studenten.

Drie thema's

We hebben expertise over samenwerkingsvormen, governance en participatievraagstukken op het gebied van:

De lectoren

  Dr. J.E. Ferguson

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Ga naar detailpagina
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 april 2024