Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gebiedsgerichte innovaties

Grootstedelijke uitdagingen rond thema's als duurzaamheid, sociale ongelijkheid en wonen concentreren zich vaak in gebieden of wijken. Daar ontstaan ook kansen voor samenhangende oplossingen, vanuit en met de bewoners en direct betrokkenen.

In onze projecten is de eerste stap een goed beeld te krijgen van de complexiteit van de uitdagingen in een gebied. We kijken naar de ruimtelijke en sociale factoren, wensen en conflicten en verschillende kennisniveaus en belangen.

Een gebiedsgerichte aanpak is gericht op het doen van interventies om deze uitdagingen aan te pakken. Deze interventies zijn gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen stakeholders, het delen en ordenen van kennis en het anders framen van de uitdagingen.

Projecten binnen dit thema:

 • Energie in de Wijk (RAAK Pro)
  Met een cross-disciplinair consortium van hogescholen, universiteiten en praktijkpartners onderzoeken we mechanismen om participatie en uitvoering in de energistransitie beter te verbinden.

 • Speelvriendelijke steden
  Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden. Met dit kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van kinderen willen we antwoord geven op de vraag welke factoren een bijdrage leveren aan het vergroten van de speelduur en het speelplezier van basisschoolkinderen (6-12 jaar).

 • Just Prepare
  In JUST PREPARE doet een consortium van onderzoekers, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzoek naar een effectieve en rechtvaardige energietransitie in wijken.

 • Atelier
  In de Amsterdamse Buiksloterham komt een nieuwe wijk waar bewoners zelf duurzame energie opwekken. Naast technologische oplossingen kijkt de onderzoeksgroep ook naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, effectieve businessmodellen en de opschaling en uitrol van zo’n wijk in andere steden.

 • Missing Link
  Veilige bedrijventerreinen zijn van cruciaal belang voor een gezond ondernemersklimaat. Tegelijkertijd oefenen ze een grote aantrekkingskracht uit op de georganiseerde misdaad. We onderzoeken de positie van parkmanagementorganisaties (PMO’s) in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen, en hoe deze te versterken.

 • Craft
  Hoe kun je Europese steden op korte termijn klimaatneutraal, mooi en inclusief maken? En welke lokale samenwerkingsmodellen kunnen hierbij helpen? Aan deze vragen werken drie Centres of Expertise van de HvA samen met een internationaal consortium van universiteiten en culturele organisaties.

Afgeronde projecten:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 april 2024