Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Democratische innovaties

Nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid

In de samenleving zien we veel initiatieven van burgers om hun omgeving van onderop en met elkaar vorm te geven. Bewoners verenigen zich in urban commons of praten mee in burgerberaden van hun gemeente. In het thema democratische innovatie werken we aan nieuwe manieren om bewoners mee te laten mee denken en mee doen bij het nemen van besluiten die hen direct raken. 

De behoefte van burgers om mee te praten speelt zich af in een tijd van toenemende onvrede. We zien dat burgers zich onvoldoende betrokken voelen en twijfelen aan het vermogen van de overheid om de grote maatschappelijke problemen waar we voor staan op te lossen. Ook overheden erkennen dat het noodzakelijk is om burgers op een andere manier bij de besluitvorming te betrekken.

Kunnen burgerberaden de belofte die ze hebben inlossen? We willen voorkomen dat het een hype is die nu in alle coalitieakkoorden staat en dat we er dan niets aan hebben gehad. We willen dat het leidt tot echte invloed op besluitvorming. Samen met de gemeenten ontdekken we onder welke voorwaarden die democratische belofte van burgerberaden echt ingelost wordt. We willen zicht krijgen op waarom ze werken.

Democratiesche innovaties staan niet op zich. Die worden onderdeel van een bestaand systeem. En als je iets toevoegt, hebben overheden hiermee te dealen. Je gaat iets nieuws doen, waar gaat dat wrijven? En hoe kan je met die wrijving aan de slag? Waar zit de spanning, en hoe kan je die spanning onderzoeken en zelfs oplossen?

Projecten binnen dit thema:

  • Duurzame burgerberaden
    Sinds enkele jaren is het burgerberaad een veelbelovende participatievorm. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over hoe je burgerberaden goed ontwerpt en organiseert. De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam doen de komende twee jaar daarom samen met gemeenten en opleidingen onderzoek naar de opzet, het verloop en de impact van burgerberaden.
  • Stadsdeelpanels i.s.m. Gemeente Amsterdam (start 2024)

Afgeronde projecten binnen dit thema:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 april 2024