Soft landinggesprek over functiebeperking/chronische ziekte

Voorzieningen voor aankomende studenten

22 nov 2022 09:00 | Studentenzaken

De HvA biedt allerlei voorzieningen voor aankomende studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Voorbeelden zijn voorleessoftware, extra toetstijd, prikkelarme studieplekken en persoonlijke begeleiding.

Elke aankomende student die zo’n voorziening nodig denkt te hebben, kan al bij de inschrijving via Studielink aangeven dat hij of zij hierover een gesprek wil. De HvA nodigt de student dan uit voor het zogeheten soft landinggesprek met de studentendecaan en iemand van de opleiding.