A.M. Zandbergen (Marian) MSc.

Senior Onderzoeker
Email:
a.m.zandbergen@hva.nl
Werkadres:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Expertise:
Jeugd, jongeren, preventie, jeugdhulp, mentoring, vrijwilligers
Afwezig:
Dinsdag

Website:
Management van Cultuurverandering
Ga naar HvA Research Database

Marian Zandbergen onderzoekt de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot jongvolwassenen en alles wat zij daarbij tegenkomen. In positieve zin, zoals ‘de rol van kunst en cultuur in de ontwikkeling van creatieve (maak-)vaardigheden’ en in negatieve zin, bijvoorbeeld ‘de uitdagingen bij hulp en ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie’, voor wie volwassen worden gepaard gaat met allerlei extra problemen en uitdagingen.

Hierbij zet zij graag ‘arts-based’ onderzoeksmethoden in, zoals Storytelling met jongeren en professionals, of schilderworkshops met kinderen, om perspectieven van allerlei betrokkenen in beeld te brengen. Bij voorkeur in de vorm van actie-onderzoek, om ideeën over ‘wat werkt’ in de praktijk te onderzoeken en samen met betrokkenen verder te ontwerpen.

Voordat Marian bij de HvA ging werken, heeft zij na haar studie Sociale Psychologie aan de UvA ruim acht jaar gewerkt als beleidsadviseur jeugd bij een adviesbureau voor het sociaal domein. Haar werk was o.a. het opzetten, leiden of evalueren van projecten (zoals mentorprojecten en initiatieven voor opvoedondersteuning), het doen van praktijk- en beleidsonderzoek voor (samenwerkende) gemeenten op het gebied van jeugdhulp en het begeleiden van veranderings- en samenwerkingsprocessen met beleidsmakers en/of jeugdprofessionals.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database