P.K.M. Russel (Perle)

Email:
p.k.m.russel@hva.nl
Werkadres:
Postadres:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam

Werkt aan..

Perle Russel werkt sinds januari 2024 als professional doctorate kandidaat in het domein Techniek en Digitalisering met de focus op het forensisch onderzoek. In dit nieuwe promotietraject werkt zij de komende 4 jaar aan beslisondersteuning voor de plaats delict en de sporenselectie van de Forensisch Officier, hiervoor werkt zij samen met de Politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut.

Korte samenvatting van het onderzoek

Veel beslissingen in het forensisch onderzoek worden genomen op basis van ervaringen en aannames. Echter, forensische professionals krijgen geen feedback over de gevolgen van hun beslissingen. Dit leidt ertoe dat hun aannames niet worden getoetst, en er geen sprake is van een lerend systeem. Verkeerde aannames kunnen tot suboptimale beslissingen leiden zonder dat de forensische professionals of de ketenpartners dit ontdekken. In de praktijk heeft dit geleid tot veel variatie en weinig gegronde kennis in de eerste fases van het forensische onderzoeksproces. Doel van het project is een interactieve ondersteuningstool ontwikkelen waarmee complexe besluitvorming binnen het forensisch domein kan worden ondersteund.

Werkte eerder aan..

Perle Russel werkte eerder bij het Nederlands Forensisch Instituut, bij de teams Research & Development en Ondermijning. Daarnaast heeft zij de dataverwerking gedaan voor het onderzoek dat zich richtte op het multidisciplinaire onderzoeksprotocol van kleefbanden en de optimalisering daarvan voor bron- en activiteitniveauvragen.