HvA Bibliotheek

Scriptie publiceren in de HBO Kennisbank

Scriptie klaar? De Bibliotheek kan jouw HvA-scriptie zo publiceren dat hij over de hele wereld beschikbaar is.

Als je je studie succesvol hebt afgerond kun je aan anderen laten zien wat je gepresteerd hebt. Je kunt je scriptie laten opnemen in de HBO Kennisbank. Via de HBO Kennisbank is je scriptie voor iedereen terug te vinden via zoekmachines als Google. Je kunt eenvoudig verwijzen naar je scriptie, omdat deze een weblink krijgt.

Hoe komt je scriptie in de HBO Kennisbank?

Veel opleidingen bieden de mogelijkheid om scripties die zijn beoordeeld met een zeven of hoger op te nemen in de HBO Kennisbank. Voorwaarde is dat jij en je opdrachtgever hier toestemming voor geven. Hiervoor dien je het onderstaande toestemmingsformulier te tekenen bij het inleveren van je scriptie bij het opleidingsbureau.

Doet je opleiding niet mee? Neem dan contact op met de Bibliotheek via de informatiespecialist van jouw opleiding over de mogelijkheden’.

Waar moet je rekening mee houden?

Als auteur kies je zelf welke informatie je publiceert. Houd er rekening mee dat een gepubliceerde scriptie op de HBO Kennisbank vrij toegankelijk is en vindbaar via zoekmachines zoals Google. Verwijder je persoonsgegevens, zoals je telefoonnummer en studentnummer, als je deze niet online wilt publiceren. Als je in je scriptie wel je e-mailadres wilt vermelden, houd er dan rekening mee dat je HvA e-mailadres enige tijd na je afstuderen niet meer beschikbaar is.

Als je scriptie online gepubliceerd wordt, heb je de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de privacy en belangen van je opdrachtgever, cliënten, respondenten, jezelf en andere betrokkenen. Bespreek dit vooraf met je opdrachtgever en je opleiding, zodat je hier tijdens het schrijven van je scriptie al rekening mee kunt houden.

Bevat je scriptie gegevens van andere personen (bijvoorbeeld van personen die je hebt geïnterviewd) of niet-publieke bedrijfsgegevens? Dan mag je scriptie alleen gepubliceerd worden met expliciete toestemming van deze personen en/of bedrijven. Toestemming is niet vereist als de gegevens geanonimiseerd zijn en niet meer herleidbaar naar specifieke personen en/of bedrijven.

Anonimiseren

Namen van personen kun je vervangen door een tekencombinatie of een fictieve naam. Ook woonplaatsen en geboortedata van cliënten en respondenten kun je anonimiseren.

Tekst in bijlage plaatsen

Als het om een grotere hoeveelheid vertrouwelijke gegevens gaat kun je deze in een aparte bijlage zetten, die niet gepubliceerd wordt. In dat geval geef je in de scriptie bij de vermelding van de bijlage aan dat deze vanwege vertrouwelijkheid niet beschikbaar is.

Tekstgedeeltes verwijderen

Kleinere tekstgedeeltes kun je verwijderen en op de betreffende plaatsen vermelden dat de informatie vanwege vertrouwelijke aard verwijderd is.

N.B.: als je je scriptie geschikt maakt voor publicatie door gegevens te verwijderen of aan te passen moet je wel op het titelblad vermelden dat het om een bewerkte / voor publicatie geschikt gemaakte versie gaat.

Uitgestelde publicatie (embargo)

Bedrijven geven soms toestemming voor het publiceren van bepaalde informatie na het verlopen van een embargoperiode. Je kunt een embargoperiode opgeven indien van toepassing. Is de informatie slechts voor een beperkte tijd vertrouwelijk vermeld dan de datum waarop deze embargotermijn verloopt op het toestemmingsformulier voor online publicatie. Zie 4. EMBARGO.

Meer informatie

Bekijk de video Omgaan met gevoelige informatie

In je scriptie dien je het auteursrecht van anderen te respecteren. Dit houdt onder andere in dat je bronnen correct vermeldt en dat je toestemming hebt voor eventueel gebruik van (beeld)materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Commons licentie.

Als je beeldmateriaal voor illustratieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld op de omslag van je scriptie, dan is dit toegestaan als

  • het je eigen werk is of
  • het werk is gepubliceerd onder een Creative Commons-licentie of
  • het auteursrecht is verlopen of
  • je hebt toestemming van de auteur van het werk

Zie voor meer informatie de webpagina over Auteursrecht voor studenten.

Het is aan jou voor welke periode je de scriptie wilt publiceren. Er zijn twee opties: voor zeven jaar en voor onbepaalde tijd.

Ongeacht je keuze blijft het op elk moment mogelijk je toestemming in te trekken, waarna je scriptie van de website verwijderd zal worden.

Is er een embargo op je scriptie van toepassing? Dit betekent dat je scriptie pas na een bepaalde tijd gepubliceerd mag worden, bijvoorbeeld omdat er gegevens van een bedrijf zijn gebruikt die pas op een later moment bekendgemaakt mogen worden.

Het is mogelijk publicatie van je scriptie met maximaal 6 jaar uit te stellen.

Wil je anderen toestaan (delen van) je scriptie te verspreiden, te delen en/of bewerken? Dit kan door het toepassen van een Creative Commons-licentie op je scriptie.

De CC BY-licentie wordt het meest gebruikt en staat naast lezen, delen en bewerken ook commercieel gebruik toe. Je kunt ook kiezen voor een variant die commercieel gebruik uitsluit. Meer informatie vind je op de website van Creative Commons .

Welke licentie je ook kiest, je houdt zelf het auteursrecht: je mag je eigen scriptie altijd hergebruiken, ook commercieel.

Als je geen Creative Commons-licentie kiest dan mogen anderen jouw scriptie wel lezen en citeren, maar moeten ze toestemming vragen voor verspreiden of hergebruik.

De bibliotheek kan op jouw verzoek je scriptie op een later moment van de website verwijderen, maar omdat een CC-licentie niet kan worden ingetrokken, bestaat de mogelijkheid dat anderen je scriptie wel blijven verspreiden.

Je wordt gevraagd om een abstract (korte samenvatting) van 150 tot 250 woorden van je scriptie toe te voegen. Deze zal bij de publicatie op de HBO Kennisbank getoond worden.

Een scriptie kan andersoortig (zijnde niet hoofdzakelijk tekst met afbeeldingen) materiaal bevatten als bijlage, bijv. een filmpje dat onderdeel is van de scriptie. Het is helaas niet mogelijk om een dergelijke bijlage te laten publiceren op de HBO Kennisbank bij je scriptie. Maak voor het publiceren van dat materiaal gebruik van daarvoor bestemde platformen zoals voor audiovisueel materiaal bijv. MyVideo van de HvA ,YouTube of VIMEO. Neem vervolgens de link op in je scriptie.

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 13 februari 2023