Hogeschool van Amsterdam

HvA Bibliotheek

Scriptie publiceren

Scriptie klaar? De Bibliotheek kan jouw HvA-scriptie zo publiceren dat hij over de hele wereld beschikbaar is.

Publiceer je scriptie in een kennisbank

Als je je studie succesvol hebt afgerond kun je aan anderen laten zien wat je gepresteerd hebt. Je kunt je scriptie laten opnemen in een kennisbank. Er zijn verschillende opties:

  • In de HvA-Kennisbank: alleen voor studenten en medewerkers van de HvA.
  • In de HBO-Kennisbank: toegankelijk voor iedereen en vindbaar via zoekmachines zoals Google.

Het is overigens ook mogelijk om je scriptie pas na een bepaalde tijd in een van de kennisbanken op te nemen.

Waar moet je rekening mee houden?

Wees je ervan bewust dat je scriptie beschikbaar wordt voor anderen:

  • Publiceer geen privacy- en bedrijfsgevoelige gegevens.
  • Publiceer geen vertrouwelijke informatie.
  • Vraag goedkeuring van je afstudeerbedrijf/opdrachtgever.
  • Houd bij het gebruik van teksten en afbeeldingen rekening met het auteursrecht.

 

HvA Kennisbank

De HvA Kennisbank is een dienst van de Bibliotheek voor het beschikbaar maken van scripties van studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Scripties die je in de HvA Kennisbank laat opnemen, zijn alleen toegankelijk voor HvA-studenten en HvA-medewerkers. Scripties zijn toegankelijk voor een periode van zeven jaar.

 

Hoe komt je scriptie in de HvA Kennisbank?

Veel opleidingen laten scripties die met een zeven of hoger beoordeeld zijn opnemen in de HvA Kennisbank. Voorwaarde is dat jij en je opdrachtgever hier toestemming voor geven. Hiervoor dien je een toestemmingsformulier te tekenen bij het inleveren van je scriptie bij het opleidingsbureau.

 

Neemt je opleiding niet deel?

Neem dan contact op met de Bibliotheek: Vraag het de Bibliotheek.

 

HBO Kennisbank

Je kunt je scriptie ook laten opnemen in de landelijke HBO Kennisbank. Via de HBO Kennisbank is je scriptie voor iedereen terug te vinden via zoekmachines als Google. Je kunt eenvoudig verwijzen naar je scriptie, omdat deze een permanente weblink krijgt.

 

Meer informatie

Gepubliceerd door  HvA Bibliotheek 6 juli 2020