Hogeschool van Amsterdam

Studentassessor

De Hogeschool van Amsterdam is de eerste hogeschool in Nederland die de functie van studentassessor heeft toegevoegd aan het CvB. De assessor adviseert vanuit studentenperspectief over alle onderwerpen die bij het CvB op tafel komen. Sinds 1 september 2017 vervult Marco Kloek deze rol. 

Marco studeert sinds 2012 hbo-ict met als specialisatie Business IT & Management, en is nu in zijn afstudeerfase. Marco begon zijn studieloopbaan in 2007 bij het ROC van Amsterdam. Na het mbo besloot hij door te studeren aan de HvA. 

Vrijwel vanaf het begin van zijn studie is hij betrokken bij de medezeggenschap van zijn opleiding en faculteit: als lid en penningmeester van de faculteitsraad FDMCI, als lid en voorzitter van de opleidingscommissie hbo-ict, en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de studievereniging SIT (hbo-ict). In januari 2014 kwam daar het lidmaatschap van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) bij. In die functie houdt Marco zich sindsdien voornamelijk bezig met financiën en reglementen en met studentgerelateerde onderwerpen. Daarnaast is hij lid van het bestuur dat de common room op de Amstelcampus namens de verenigingen beheert. 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting BuitenGewoon.

Contactgegevens
Telefoon: 06 34035863
E-mail:
m.v.z.kloek@hva.nl
studentassessor-hva@hva.nl

Bezoekadres: 
Wibautstraat 3B
1091 GH  Amsterdam

Marko Kloek, student-assessor bij het College van Bestuur.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 november 2017