Hogeschool van Amsterdam

Verslagen Collegevergaderingen

Hieronder vind je de verslagen van de vergaderingen van het College van Bestuur, die wekelijks op dinsdag plaatsvinden. Voor vragen, mail de griffier van de HvA: griffie-cvb@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 januari 2019