Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

  dr. S.I. Welschen (Saskia)

Senior Onderzoeker
Telefoon:
0621155151
Email:
s.i.welschen@hva.nl
Werkadres:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postadres:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Afwezig:
Woensdag, Vrijdag

Website:
HvA.nl
Ga naar HvA Research Database

Saskia Welschen werkt sinds maart 2018 als senior onderzoeker bij het lectoraat. Saskia richt zich in haar onderzoek op de participatie van kwetsbare groepen in de stedelijke samenleving. Ze is daarbij vooral geïnteresseerd in de impact van gentrificatie en toenemende ongelijkheid op die participatie. Haar onderzoek voor het lectoraat richt zich onder andere op de samenwerking tussen informele partijen en professionals in de context van wijkteams. Daarnaast onderzoekt Saskia participatie, thuisgevoel en inclusie in twee tuindorpen in Amsterdam-Noord.

Saskia is in 2012 cum laude gepromoveerd in de sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar narratieven over collectieve identiteit onder schoolgaande jongeren in KwaZulu Natal, Zuid-Afrika. Ze heeft zich gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethoden, in het bijzonder diepte-interviews en focusgroepen. Naast haar werkzaamheden voor de HvA is Saskia werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent, onder andere aan het Amsterdam University College.

Ga naar HvA Research Database
Ga naar HvA Research Database