Centre of Expertise Urban Vitality

Onderzoeksgroep Sport Management and Business

Thema: Duurzame en Inclusieve Sport- en Beweegorganisaties

De onderzoeksgroep Sport Management and Business draagt als kennispartner bij aan bedrijfskundige en maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaam en inclusief sporten en bewegen in Nederland. Het team doet onderzoek in de sector sport en bewegen bestaande uit maatschappelijke, markt-, overheids- en hybride organisaties.

Marktorganisaties organiseren activiteiten rondom sport en bewegen, leveren sportgerelateerde diensten of handelen in sportkleding en -materialen. Onder maatschappelijke organisaties vallen sportverenigingen en -bonden, sportserviceorganisaties, sportstimuleringsorganisaties, belangenorganisaties en kennis- en onderzoeksinstellingen. Het merendeel van de overheidsorganisaties in de sector sport en bewegen houdt zich bezig met beleidsontwikkeling en (het coördineren van) beleidsuitvoering.

Hybride organisaties ontstaan door vermenging op een of meerdere dimensies zoals rechtsvorm, eigendom, financiering, marktvorm, waardeoriëntatie en strategische oriëntatie. Binnen de sector sport en bewegen hebben veel organisaties een hybride vorm, zoals de meeste topsportclubs, maar ook sportbonden en sportserviceorganisaties.

Ons onderzoek focust op het ontwikkelen en innoveren van sport- en beweegorganisaties en hun activiteiten. Welke organisatiemodellen, netwerken, managementmethoden en leiderschapsstijlen van de toekomst dragen bij aan een inclusieve sport- en beweegomgeving en creëren daarmee meervoudige waarde?

Twee onderzoekslijnen

Met een specifieke geografische focus op Amsterdam en omgeving, pakken we een nationaal vraagstuk op: hoe organiseer je sport en bewegen in en rondom Amsterdam op een meer duurzame en inclusieve wijze? Daarbij hebben we oog voor management- en organisatievraagstukken, maar ook voor de vraag hoe inwoners van Amsterdam en omgeving het huidige sport- en beweegaanbod benutten en ervaren.

Dit vraagstuk benaderen we vanuit een bedrijfskundige en een sociaalwetenschappelijke oogpunt.

 1. Bedrijfskundig oogpunt
  • Welke organisatiemodellen, netwerkvormen, managementmethoden en leiderschapsstijlen bevorderen inclusie en participatie in sport en bewegen?
  • Hoe realiseer je meervoudige waardecreatie door innovatieve samenwerking tussen maatschappelijke, markt-, overheids- en hybride organisaties?
 1. Sociaalwetenschappelijk oogpunt
  • Welke sociale en maatschappelijke mechanismen remmen of bevorderen inclusie en participatie?
  • Welke sport- en beweegervaring hebben mensen die vaker tegen belemmeringen bij sport en bewegen aanlopen?
  • En hoe kan het sport- en beweegaanbod, inclusief de fysieke ruimte, beter aansluiten bij deze doelgroepen?
  • Hoe sluiten (top)sportevenementen op een duurzame en maatschappelijk relevante manier aan bij het dagelijkse sport- en beweegaanbod?

Sterke methodologische basis

Als basis op bovenstaande praktijkgerichte onderzoeksvragen ligt een methodologische vraag: hoe verzamelen we onze data op een duurzame en inclusieve manier? Met creatieve kwalitatieve en kwantitatieve methoden kijken we naar de volgende vragen:

 • Hoe experimenteer je met organisatiemodellen en netwerkvormen van de toekomst?
 • Welke innovaties bestaan er rondom impactmeting van meervoudige waardecreatie bij sport- en beweegorganisaties?
 • Hoe verzamelen en communiceren we de diversiteit aan belevingen van wijkbewoners over het lokale sport- en beweegaanbod?
 • Hoe meten we het gebruik en de ervaring van (publieke) sport- en beweegruimtes?

Deze ondersteunende onderzoekslijn draagt direct bij aan de innovatie van onderzoeksvaardigheden in het curriculum van de bachelor Sportkunde - leerroute Sport, Management en Ondernemen (SM&O) en Sport Studies - track International Sports, Management and Business (ISMB).

Toerusten aankomende professionals

Het profiel van de sportmanager ontwikkelt mee in de steeds complexere organisatie van sport- en beweegaanbod als onderdeel van een vitale samenleving. Doorwerking is een centrale pijler binnen onze onderzoeksgroep. We werken nauw samen met docenten, studenten en partners van Sportkunde - leerroute SM&O en Sport Studies - track ISMB. Ons doel: het verbinden van actuele praktijkvraagstukken en de alsmaar ontwikkelende beroepsvraag met kennis en innovatie uit de praktijk en wetenschap.

Afstuderen bij de onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep biedt ook een uitdagende omgeving voor studenten van Sportkunde - leerroute SM&O en Sport Studies - track ISMB die binnen een van onze onderzoeksprojecten willen afstuderen. Dit is relevant wanneer je een sterke affiniteit of ambitie hebt met kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. Interesse om af te studeren bij onze onderzoeksgroep? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Je kunt afstuderen binnen een van onze onderzoeksprojecten of je eigen onderwerp formuleren. Binnenkort vind je op deze pagina meer informatie over afstuderen binnen onze onderzoeksgroep.

Projecten

Als kennispartner draagt de onderzoeksgroep bij aan het aanpakken van ‘wicked problems’. Binnen de quadrupel helix werkmethode werken wij samen met vertegenwoordigers uit overheden, bedrijfsleven en onderwijs. We zetten hierbij praktijkgerichte vraagstukken om in onderzoeksprojecten. Op basis van inzichten uit de theorie en praktijk voeren we Monitoring en Evaluatie uit (zoals impactmeting) en ontwikkelen we raamwerken voor best-practices. Hiervoor gebruiken we interdisciplinaire theoretische kaders en diverse methodes.

Onze onderzoeksprojecten

De onderzoeksgroep is onderdeel van het Centre of Expertise Urban Vitality en actief binnen de thema’s Gezond Opgroeien en Sport, Presteren en Management.

Publicaties

Bekijk het overzicht van onze publicaties in de HvA Research Base.

Contact

Wil je meer informatie over onze onderzoeksprojecten of ben je benieuwd naar mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 oktober 2023